Oferta szkoleń

Architektura Korporacyjna - metodyka TOGAF 9.1 (j.angielski)

Wyślij zgłoszenie lub zapytanie

Imię:

Nazwisko:

Firma:

Email:

Telefon:

Treść:


Data rozpoczęcia: 2013-11-17, ilość godzin: 30, cena: 4.400 zł

 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) jest strukturą rozpoznawaną na płaszczyźnie  międzynarodowej - szczegółowe metody i zestaw narzędzi wspomagających - do tworzenia i zarządzania Architekturą Korporacyjną. Rozwiązania TOGAF są stosowane praktycznie na całym świecie, również w Czechach. Jest to standard opisujący sposób, jak efektywnie planować i zarządzać Architekturą Korporacyjną w cyklu długoterminowym z wykorzystaniem najefektywniejszych narzędzi i praktyk.

TOGAF obsługuje wszystkie warstwy Architektury Korporacyjnej - procesy biznesowe, aplikacje, dane i technologie. Co więcej, TOGAF odpowiada na pytanie "co" wyznaczać  i "jak" ten cel osiągnąć. Kurs omawia szczegółowo metody ADM, który w sposób czytelny obrazują kreacje  Architektury Korporacyjnej, obejmuje również składowe procesy, poszczególne narzędzia i techniki w obsługi oraz, generuje tzw. rezultaty podjętych działań.

Kurs jest bardzo intensywny, w szczególności skupia się na zrozumieniu zasad TOGAF. Dokumentacja TOGAFu składa się z sześciu głównych rozdziałów/modułów. Kurs w sposób przekrojowy porusza tematykę wszystkich modułów, dlatego też studenci mogą szybko uzyskać przegląd tego, co jest a co nie jest przedmiotem metodologii TOGAF.

Pomimo faktu, że TOGAF opiera się przede wszystkim na zbiorze "najlepszych praktyk", jego zastosowanie w praktyce jest dość złożone. Po opanowaniu podstawowych zagadnień kursu, rekomendowane jest kontynuowanie dalszych studiów szkoleniowych TOGAF w materii która w szczególności skupia się na projektowaniu samej architektury.


Cele

 • Wyjaśnienie podstawowych elementów składowych metodyki TOGAF w wersji 9.1 (zasady, ADM repozytorium, ...)
 • zapoznanie studentów z dokumentacją TOGAF 9.1
 • przygotowanie studentów do egzaminu certyfikacyjnego


Tematy

Metoda ADM, który zawiera:

 • Planowanie projektu  w celu wdrożenia architektury
 • Kontrola, zarządzanie zmianami oraz projekty wdrożeniowe z perspektywy architektury IT
 • Przygotowanie  korporacyjnego zarządzania środowiskowego dla Architektury Korporacyjnej (IT)
 • Tworzenie środowiska do wspierania architektury IT

Szkolenie obejmuje również te tematy: SOA, bezpieczeństwo IT, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie interesariuszy i określenie interoperacyjności z perspektywy Enterprise (IT) architektur.


Od czerwca 2012 do przestrzegania zasad The Open Group mamy zmodernizowane materiałów szkoleniowych do nowej wersji TOGAF 9.1.

Moduły

 • Wprowadzenie do tematyki TOGAF
 • Architecture Governance
 • Zawartość Metamodel
 • TRM
 • RM III
 • Kontinuum i repozytorium Architektury Korporacyjnej
 • Architektura CMM i ocena gotowości biznesowej
 • Podgląd architektury oraz zarządzania interesariuszami
 • Faza wstępna
 • Partycjonowanie architektury
 • Faza A – Wizja struktury Architektury Korporacyjnej
 • Faza B - Architektura Biznesu
 • Faza C ISA - Architektura Danych
 • Faza C ISA - Architektura Aplikacji
 • Faza D - Architektura Technologii
 • Faza E - Możliwości i Rozwiązania
 • Przykład - Strategia Wdrażania Rozwiązań
 • Faza F - Planowanie migracji
 • Faza G - Wdrożenie zarządzania
 • Faza H – Architektura Zmian w Zarządzaniu
 • ADM Architektura Zarządzania Zapotrzebowaniem
 • ADM Deliverables
 • Wytyczne dotyczące dostosowania ADM – iteracje oraz poziomy
 • Techniki implementacji architektury wsparcia
 • TOGAF i Bezpieczeństwa
 • TOGAF i SOA
 • Struktura Architektury Umiejętności
 • Certyfikacja w TOGAF

Wymagania wstępne

 • Podstawowa znajomość architektury korporacyjnej oraz IT

Kto powinien wziąć udział

 • Architekci IT / Architekci Korporacyjni
 • Zarządzający systemami IT
 • Analitycy Biznesowi

W ramach szkoleń z Architektury Korporacyjnej współpracujemy z czeską firmą Anywhere, akredytowanym partnerem The Open Group w zakresie TOGAF.

KADRA TRENERSKA:

Andrew Tomsky

Certyfikowany trener TOGAF 9.1. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie architektury korporacyjnej. Odpowiada za prowadzenie kursów TOGAF w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, a od 2013 roku w Polsce. Specjalizuje się w dziedzinie analizy biznesowej. Budował m.in. model architektury biznesowej oraz przypadki użycia dla samoobsługowego portalu banku CSOB. Absolwent wydziału fizyki Univeristy of Dundee.

 

 


Opinie o szkoleniu


Dodaj opinię


Opinia:Autor: