TOGAF i Architektura Korporacyjna

Certyfikacja TOGAF zaczyna odgrywać coraz większą rolę w kwestii  organizacji biznesu korporacyjnego oraz umiejętności specjalistów z dziedziny zarządzania. Posiadanie unikatowych umiejętności może wpłynąć na  poprawę  ścieżki kariery. Posiadaniem certyfikatu TOGAF wciąż może się pochwalić tylko odsetek specjalistów, co dla pracodawcy stanowi  unikalną wartość.
Rozwój oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu korporacji  w dużej mierze  zawdzięczany jest postępowi  w dziedzinie kwestii Architektury Korporacyjnej, rozwiązania TOGAF zostały już zaadaptowane  przez wielu dużych graczy świata biznesu.

Ale czym tak naprawdę jest TOGAF?

TOGAF jest skrótem od The Open Group Architecture Framework  czyli ramowego programy struktury organizacyjnej opracowanego przez The Open Group,  jego założenia  pozwalają na  optymalizację procesu projektowania, wdrażania i monitorowania idealnej struktury organizacji.

Fundamentem czy też rdzeniem TOGAFu jest ADM czyli Architecture Development Method (Techniki Rozwoju Architektury). Jest to jeden ze sprawdzonych sposobów budowania struktury IT przedsiębiorstw, które będą spełniać potrzeby wciąż rozwijającej się firmy.

The Open Group Architecture Framework w swojej istocie stanowi zbiór ramowych wytyczeń. W skład których wchodzi zestaw narzędzi, metod i jednostek  wykorzystywanych do stworzenia w pełni funkcjonalnego systemu Architektury Korporacyjnej.

Pierwsza opracowana  w 1995 roku wersja  TOGAF powstała na  bazie Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM), opracowanego przez amerykański Departament Obrony. Organizacja The Open Group dostała  zezwolenie (oraz pomoc) na dalsze opracowania rozwiązań TOGAF opierając się na TAFIM.

Wzrastając z gruntu stabilnych rozwiązań rządowych, członkowie The Open Group Architecture Forum starają się przygotowywać corocznie kolejne wersje rozwiązań TOGAF (obecne ramy TOGAF 9.1 zostały przyjęte w grudniu 2011 r). Kolejne edycje są publikowane na oficjalnej stronie internetowej The Open Group do wglądu przez wszystkie zainteresowane strony.

Wśród wielu profesjonalistów zrodzi się teraz pytanie: w jaki sposób posiadanie certyfikacji TOGAF wpłynie na przyspieszenie kariery zawodowej. Kwalifikacje z zakresu znajomości procesów Architektury Korporacyjnej  są postrzegane jako wartościowe i w gruncie rzeczy poszukiwane przez pracodawców. W niedalekiej przyszłości ich znaczenie powinno jeszcze zyskać na wartości.

Program certyfikacji TOGAF jest przeznaczony dla dostawców rozwiązań w dziedzinie architektury oraz dostawców narzędzi niezbędnych do jej przeprowadzenia. Program pomaga wykazać odpowiednie usługi lub produkty wspierające rozwój Architektury Korporacyjnej  poprzez użycie ADM.

Istotne jest to, aby pamiętać, że czynniki komplementarne  ADM mogą być również stosowane w połączeniu z założeniami wszystkich głównych ram programu.

Rozwiązania The Open Group Architecture Framework  (TOGAF) oraz TOGAF ADM są stale wzmocnione i rozwijają się już od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku  przez The Open Group. W skład forum wchodzą specjaliści z doświadczeniem w kwestii zagadnień architektury korporacyjnej, globalni dostawcy rozwiązań IT, organizacje handlowe oraz ich klienci.